Historie

Historie. Loge nr. 5 Fyen er stiftet af broder exmester Jeppe Hansen støttet af 4 borgere fra Odense. Logen blev stiftet den 5. juni 1882 som den første Odd Fellow Loge i provinsen. I årene efter stiftelsen voksede medlemstallet hurtigt. Det medførte behov for større lokaler med flytning fra Hotel Sct. Knud, Postgården i Overgade til egen bygning på Klingenberg. I slutningen af 1920´erne var der i Odense 2 søsterloger, 2 broderloger og en lejr. Der var behov for en ny og større logebygning, og bygningen på Nonnebakken, som blev taget i brug i 1934, er nu hjemsted for 4 søsterloger, 4 broderloger, 2 lejre og 1 canton. Bygningen er fornemt beliggende med stateligt udseende, og er et fornemt mødested for logearbejdet. Der er logesale, selskabslokaler, mødelokaler og moderne restaurationskøkken som alle løbende fornys og vedligeholdes. Fra 1882 og tiden frem til nu har ca. 1200 brødre været medlem af loge nr. 5 Fyen. Medlemstallet er i 2016 50-60 brødre. Aktuelt. Loge nr. 5 Fyen er en selvstændig loge, men logen er samtidig en del af den landsdækkende Odd Fellow Orden, som så igen er forbundet med ”Den Europæiske Storloge”. Loge nr. 5 Fyen har møde hver tirsdag fra kl. 19.30 normalt til 22.30-23.00. Der holdes sommerferie fra 16. maj til 31. august og juleferie fra 16. december til 1. januar. Således er der tale om ca. 31 årlige logemøder. I ferieperioderne afholdes nogle arrangementer af selskabelig karakter. Logeaftenen er delt i to dele: Logemødet i logesalen og et efterfølgende selskabeligt samvær i selskabslokalet. Mødet i logesalen er præget af ro og værdighed. Mødet har en særlig dagsorden, som er ens for alle loger i landet. Denne dagsorden har et etisk indhold af forskellig art, det kan være indlæg fra såvel ordenssøskende som andre udefra kommende, eller det kan være det såkaldte gradearbejde. Da alle brødre er lige, er vi også ens påklædt. Ved almindelige logemøder er påklædningen en mørk habit, hvid skjorte med diskret slips og sorte sko. Ved indvielser, gradetildelinger samt andre højtidelige anledninger er påklædningen kjole og hvidt. Ved det selskabelige samvær er tonen mere fri end i logesalen. Her spiser man, og der synges et par sange, ligesom der holdes taler ved festlige lejligheder. Denne del af en logeaften er ligeså vigtig som selve mødet i logesalen. Det er her brødrene lærer hinanden at kende, og det er her kimen til mangt et venskab mellem brødre bliver lagt. Sang og musik er en vigtig del af enhver logeaften, både i logemødet og ved det selskabelige samvær. Logen ledes af 5 embedsmænd som er valgt for en periode på 2 år med broder Overmester som mødeleder. Der betales kontingent med 700-800 kr. pr. kvartal. Da der på Nonnebakken er betjening, som på restaurationer, må der efter eget valg eventuelt påregnes udgifter til spisning og drikkevarer. I loge nr. 5 Fyen findes en række fonde og legater, dels til støtte af særlige formål uden for logen, dels til støtte for logens brødre og deres familier. Odd Fellow Ordenen er i princippet en etisk og moralsk organisation, men ud af disse gode tanker vokser såmænd også lidt humanistiske ting . På landsplan donerer vores Orden store priser til eksempelvis lægevidenskaben – og på den enkelte loges plan yder vi støtte helt lokalt. En række foreninger og aktiviteter på tværs af de 8 loger på Nonnebakken giver et stort netværk. Man samles eksempelvis om kunst, musik og går heller ikke uden om en god fest. I mange af de selskabelige aktiviteter inviteres ledsagere til at deltage. Hvorfor være Odd Fellow? Fordi Odd Fellow Ordenen tilbyder dig et fristed i din loge. Du får mulighed for at udfolde nye sider af din personlighed, hvor du gennem engagement og medleven kan opnå at få mange nye venner. Du får et netværk, som er unikt, og hvor du, dersom du har en fortravlet hverdag, kan ”lukke den store verden ude” for en stund. Det vil give dit liv et indhold med dejlige oplevelser og mange glæder. DERFOR! Optagelse i Logen Igennem mange år har det været tradition, at man blev opfordret til medlemskab af en Loge under Odd Fellow Ordenen af en eller flere personer, som allerede selv var medlem. Denne tradition lever stadig. Men nu er det bestemt også helt på sin plads, at henvende sig uopfordret til en Loge, hvis man er interesseret i at høre mere om, hvad et medlemskab af Odd Fellow Ordenen indebærer. Som medlem af loge nr. 5 Fyen vil du i dag møde brødre fra næsten alle samfundslag. I logen skabes nære relationer mellem brødrene, dette medfører blandt andet, at man er særligt opmærksomme ved sygdom og personlige mærkedage. Medlemmer kan udmeldes eller overføres til andre loger, hvis broderen ønsker det. Logen er ikke som en forening. Logens formål og arbejde giver indsigt i udvikling af menneskeligt samvær med vægt på etik og dannelse. Vi lægger stor vægt på, at man skal opføre sig ordentligt, og man skal være hjælpsomme overfor hinanden, såvel indenfor som udenfor logen. Opfordring! Har disse oplysninger skabt interesse for netop vores loge, Broderloge nr. 5 Fyen, så er du velkommen til at kontakte logens Overmester. mail: overmester@loge5fyen.dk